Công ty chúng tôi trân trọng thông báo sẽ tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 vào lúc 07h30’ ngày 20 tháng 04 năm 2018 tại Nhà hàng Lạc Hồng – 89 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

 

* Xem Thư mời tham dự đại hội đồng cổ đông 2018

* Xem Thông báo chốt danh sách tham dự đại hội đồng cổ đông 2018

* Xem tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

* Xem Báo cáo thường niên 2017

* Xem Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán 2017

* Xem thông tin tổng quan Doanh nghiệp tại Công ty CP Chứng khoán FPT Securities