• gạo xuất khẩu
    GẠO XUẤT KHẨU

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Công ty chúng tôi trân trọng thông báo sẽ tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 vào lúc 07h30’ ngày 20 tháng 04 năm 2018 tại Nhà hàng Lạc Hồng – 89 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang   * Xem Thư mời tham dự đại Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH